Ceylon Christian Care

Ceylon Christian Care is een Nederlandse stichting die actief is met hulpverlening in het Oosten van Sri Lanka. Dit gebied is gedurende 25 jaar getroffen door een burgeroorlog tussen de Singalezen en de Tamils. Het resultaat van deze burgeroorlog is dat bijna 100.000 Tamils zijn omgekomen en dat enkele honderdduizenden het land zijn ontvlucht. Als gevolg van deze burgeroorlog zijn er tegenwoordig duizenden wezen en weduwen. In April 2009 is deze oorlog tot een einde gekomen.

Ceylon Christian Care is opgericht in 2003 en actief met verschillende projecten welke gericht zijn op hulpverlening aan wezen en weduwen. Tot deze projecten behoren gemeenschaps ontwikkel projecten, vocational training, dagverblijven voor jonge kinderen en gehandicapte kinderen en ondersteuning van onderwijs. Alle projecten zijn geconcentreerd rond de stad Batticaloa aan de oostkust van het land.

Het werk van de stichting Ceylon Christian Care is door de tsunami die eind 2004 plaatsvond in een stroomversnelling gekomen. Dit kwam mede doordat Ceylon Christian al actief was in het gebied dat door de tsunami werd getroffen waardoor ondersteuning onmiddellijk kon worden gestart.

Laatste nieuws
 • Bezoekverslag boardmembers aan Sri Lanka

  26-02-2016


  De boardmembers Laurens van der Tang en Herman van der Weerd hebben in de week van 2 Feb 2016 opnieuw de projecten op Sri Lanka bezocht.
  Het doel van de meeting was het bijwonen van de jaarlijkse boardmeeting van de partner-organisatie Ladder of Hope en het bezoeken van de projecten.


  » Read more...
   
 • Start theologie training door ds Parthee

  07-12-2013


  Op Sri Lanka is ds Parthee begonnen met een reformatorische theologie opleiding voor predikanten en kerkwerkers. 


  » Read more...
   
 • Opening Community Hall Nagapuram

  14-11-2013


  Op vrijdag 25 oktober is in Nagapuram, waar Ceylon Christian Care een gemeenschapsontwik-kelproject heeft, een nieuwe community hall en dagverblijven voor gehandicapten en  kinderen geopend. 


  » Read more...