Historie

Dit is een overzicht van de historie van de projecten van Ceylon Christian Care:   
 

2016 Herdruk van 1.000 kinderbijbels van H. van Dam
  Ondersteuning oorlogsslachtoffers in het gebied rond Mullaithevu
   
2015 Start ondersteuning nieuwe gemeente van ds Parthee in plaats Mullaithevu
   
2014 Start theology opleiding voor dominee's en kerkwerkers in Vavunya
  Start ondersteuning gemeente van ds Parthee in Vavunya 
  Aanvang voorbereiding herdruk van de kinderbijbel van H. van Dam
   
2013 Opening Community Hall, Kinder- en Gehandicapten dagverblijf in Nagapuram
  Start day care project met dominee Parthee
  Uitgave van christelijke literatuur, o.a. van J.C. Ryle, in het Tamil met dominee Parthee
  Ondersteuning 2 jarige reformatorisch theologische opleiding in Vavuniya gegeven door dominee Parthee
   
2012 Nieuwe Website
  Start bouw community hall Nagapuram 
  Start bibliotheek in Murokkodanchenai en Nagapuram
  Start relatie met ds Parthee van de Reformed Protestant Mission op  Sri Lanka  
   
2010 Start Community Development project in Nagapuram
   
2008 Vierde druk van Kinderbijbel van H. van Dam in het Tamil
  Opening bibliotheek, natuurkunde en computer lab voor John’s Academy
  Opening Community Hall in Murokkodanchenai
   
2007 Hulp aan slachtoffers van de opnieuw gestarte burgeroorlog
  Derde druk van Kinderbijbel van H. van Dam in Tamil
  Start vertaling 4 boekjes van de serie "Kom't Kinderen" van Mevr Hartingsveldt-Moree naar het Tamil
  Opening nieuw schoolgebouw John's Academy
   
2006 Start project voor gehandicapte kinderen
  Start Engelstalige Christelijke school "John's Academy"
  Tweede druk van Kinderbijbel van H. van Dam in het Tamil
  Start Community Development project in Murokkodanchennai
  Start Community Development project in Central Camp
   
2005 Noodhulp als gevolg van de Tsunami van dec 2004
  Herbouw meisjesweeshuis, woning dominee en kinderdagverblijf
  Herbouw huizen leden van de kerk
  Verspreiding van Bijbels
  Start verspreiding eerste druk Kinderbijbel van H. van Dam in Tamil
  Opening van het Medisch Centrum
   
2004 Theologie Workshop door kerk- en weeshuisleiders
  Vertaling van de kinderbijbel van H. van Dam in het Tamil
  Opening jongensweeshuis “Boys Home Samuel”
  Opening kerk big “Boys Home Samuel”
   
2003 Aanvang bouw van het jongensweeshuis “Boys Home Samuel”
  Oprichting van de stichting Ceylon Christian Care
  Start Weduwenproject
  Start Kinderopvang en voedselhulp
  Start Bijbelistributie
   
2000 Start en opening van het meisjesweeshuis “Herman’s Girls Home”