Christelijke Zorg

De missie van CCC bevat twee elementen:

1.  Hulp verlenen aan de hulpbehoevenden op Sri Lanka met een speciale aandacht voor wezen en weduwen.
2.  Mensen door deze hulp met het Evangelie in aanraking brengen.


Wij moeten mensen niet alleen helpen voor het leven hier op aarde, maar ook voor hun eeuwig leven (na het leven op deze wereld). Als wij slechts zorg zouden hebben voor hun lichaam maar niet voor hun ziel, zouden wij het belangrijkste vergeten.

Wij zijn niet bij machte om mensen te bekeren, omdat dit het werk is van de Heilige Geest. Wel kunnen wij mensen over het Evangelie vertellen, wij kunnen hen in contact brengen met het Woord van God. En wij kunnen (moeten) bidden of God dit werk wil zegenen. 


Ceylon Christian Care  besteed op de volgende manieren aandacht aan de Christelijke zorg:

- Samenwerking met lokale kerken
Bijbelverspreiding
Vertaalprojecten


 

Een jong meisje dat haar Bijbel leest